Genealogie

Centraal Bureau voor Genealogie   https://cbg.nl
Nederlandse Genealogische Vereniging    https://ontdekjouwverhaal.nl
HCC!genealogie   https://genealogie.hcc.nl